Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site aanwenden. De door via cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bonaparte of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Bonaparte. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met uitzondering van het IP-adres zal er in geen enkel geval persoonlijke informatie worden doorgestuurd naar Google.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Bezwaar indienen

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Bonaparte. Als door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Bonaparte de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Bonaparte dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Derden

Alle informatie en persoonlijke datagegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie en jouw persoonlijke data intern binnen onze organisatie worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens, jouw persoonlijke data en jouw privacy te respecteren.

U heeft ook het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dat kan eenvoudig via e-mail aan info@ebonaparte.be of schriftelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel: Bonaparte BVBA – Steenweg 231 9810 Eke-Nazareth met vermelding "Persoonlijke data".

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy beleid, uitgezonderd we hiervoor van jou vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.

Zo gebruikt Bonaparte BVBA persoonsgegevens:

-> Wanneer wij toestemming hebben gekregen.

-> Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.

-> Wanneer Bonaparte daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Bonaparte persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

-> Om de aanvraag voor onze producten of diensten in behandeling te nemen.

-> Als u onze website bezoekt om te reserveren en/of info aan te vragen over onze producten en diensten dan heeft Bonaparte in ieder geval uw e-mailadres nodig. Alle informatie die Bonaparte in deze pre-contractuele fase van u ontvangt, gebruikt Bonaparte alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.

-> Om de beste service aan te bieden.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou dan naar een aantal persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bonaparte of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je aanmeldt voor een van onze diensten of die contacteert via onze website vragen we jou een aantal persoonlijke gegevens mee te delen. Die gegevens worden enkel gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bonaparte of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je nog vragen hebt over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen: info@ebonaparte.be